Sova

Houká sova, houká v lese,

houkání se lesem nese.

Ve dne spí a v noci houká.

Moudrá sova do tmy kouká.