CENÍK

BATOLÍK - cvičení rodičů s dětmi ...  660,- Kč/6 vstupů

                             jednorázový vstup 130,- Kč

BARVÍK -  cvičení rodičů s dětmi s výtvarným tvořením ... 720,- Kč/6 vstupů

                             jednorázový vstup 140,- Kč


Při přerušení kurzu nevzniká nárok na vrácení peněz za propadlé lekce.

Po předchozí domluvě je možné za sebe v případě nepřítomnosti poslat náhradníka.

Nově příchozí do již započatého kurzu doplácí pouze zbývající lekce z kurzu. Této výhody je možno využít za školní rok pouze 1x. Při přerušení a pozdějším opětovném zahájení docházky, a to do již započatého kurzu, je nutno zbývající lekce navštěvovat jako jednorázové vstupy nebo uhradit celý kurz bez možnosti náhrady.E-mail: cvicimesdetmi@seznam.cz


Tel: 731 816 483